Mediation

Bij mediation gaan partijen zelf aan de slag en gaan samen met de eventuele andere betrokkene(n) in dialoog, om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Door een mediation traject komen de partijen de belangen en behoeften, die achter standpunten schuilen, te weten en leren elkaar op deze manier beter kennen. Voor de start van een mediation traject lijkt het erop alsof er vooral veel verschillen zijn tussen de partijen. Tijdens het traject wordt echter duidelijk, dat er ook veel overeenkomsten zijn, maar deze door gebrek aan communicatie op een gegeven moment niet meer zichtbaar waren. Door het erkennen van de verschillen en over mogelijke alternatieven te onderhandelen, ontstaan er uiteindelijk oplossingen die niet alleen voor beide partijen aanvaardbaar zijn, maar vaak ook nog de basis leggen voor een samenwerking waarin verbondenheid gevoeld wordt, mede doordat zaken op emotioneel vlak gedeeld zijn. Dit is bevordelijk voor het vaak opnieuw opbouwen of uitbouwen van het wederzijds vertrouwen. Het voordeel van mediation is dat de partijen meer inzichten over en weer krijgen en door een gestructureerde dialoog zelfstandig een uitweg vinden en daardoor de basis leggen voor de verdere samenwerking. Waar mensen werken, zullen ook conflicten zijn. Conflicten zijn belangrijke signalen voor noodzakelijke veranderingen. Met vroegtijdige signalering en structurele begeleiding, leert de ervaring dat mediation een doelmatig instrument is voor de opbouw en bevordering van sociaal vertrouwen en samenwerking. Kamerman Kracht In Ontwikkeling zet in mediation-trajecten de mens-kant centraal binnen de zakelijke context. In de mediation:
  • Helpt de mediator duidelijk maken waar het conflict naar de mening van betrokkenen nu echt over gaat.
  • Wordt de verstoorde communicatie hersteld.
  • Komen de belangen op tafel die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen, de oorzaken van het conflict.
  • Wordt gezocht naar een oplossing die voor allen acceptabel is.
  • Wordt het schijnbaar onbespreekbare bespreekbaar.
​ Daardoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie. Niet strijden maar oplossen. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven. Mediation wordt, onder andere, toegepast:
  • Bij problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen, teams en in organisaties (na fusies en reorganisaties)
  • In het werkbaar maken van samenwerkings­relaties
  • In geval van arbeids­ongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict)
  • In geval van ongewenst gedrag.