AANPAK

Onze aanpak is altijd maatwerk, waarbij onze oplossing wordt afgestemd op uw eigen situatie. Hierin combineren we de menselijke en zakelijke aspecten.

In verbeteringstrajecten starten we met het in kaart brengen van de huidige situatie binnen uw organisatie, afdeling of team. Vervolgens stellen we op basis van dit beeld gezamenlijke doelen vast. Deze doelen bepalen mede de ontwikkelbehoefte, waarna een op maat gemaakt voorstel zal worden geformuleerd voor een te volgen traject.

Coaching en counseling van professionals en teams

In coaching en counseling, zowel individuen als voor teams, starten we met een vrijblijvend intakegesprek. Naast een wederzijdse oriëntatie stellen we in dit gesprek gezamenlijk de coachingsdoelen vast, op grond waarvan we een voorstel formuleren. We kunnen werken vanuit diverse vertrekpunten, afhankelijk van de keuze van werkniveau (gedrag, emotie, competenties). Ter ondersteuning hanteren we meerdere methoden, technieken en modellen, afhankelijk van wat wij nodig achten in uw specifieke situatie. We passen onze kennis, methoden en technieken integraal toe.

In onze coachingsaanpak staat het leren nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen situatie en het individuele stuk daarin steeds centraal. Zowel teams als individuen worden met deze aanpak direct in hun eigen kracht gezet. En dat blijkt goed te werken!

"Emotionele intelligentie is ontwikkelbaar!”
“Hoe kunnen we constructief omgaan met de sterke persoonlijkheden binnen ons managementteam?”
"Mijn team functioneert niet lekker. Samenwerking, communicatie en motivatie zijn niet optimaal. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we als een goed team kunnen opereren?”
“Ken ik mijn eigen kwaliteiten en gebruik ik deze effectief?"
"Na de reorganisatie merken we vooral moeheid en passiviteit. Hoe krijgen we onze professionals weer enthousiast en betrokken?"
“Handelen we in ons bedrijf ook naar onze geformuleerde kernwaarden?”
“Wij willen graag onze hoogopgeleide technisch geörienteerde professionals commercieel ontwikkelen”
“Leiderschap begint bij jezelf heel goed kennen!”