Bij mediation gaan partijen zelf aan de slag en gaan samen met de eventuele andere betrokkene(n) in dialoog, om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Door een mediation traject komen de partijen de belangen en behoeften, die achter standpunten schuilen, te weten en leren elkaar op deze manier beter kennen. Voor de start van een mediation traject lijkt het erop alsof er vooral veel verschillen zijn tussen de partijen. Tijdens het traject wordt echter duidelijk, dat er ook veel overeenkomsten zijn, maar deze door gebrek aan communicatie op een gegeven moment niet meer zichtbaar waren. Door het erkennen van de verschillen en over mogelijke alternatieven te onderhandelen, ontstaan er uiteindelijk oplossingen die niet alleen voor beide partijen aanvaardbaar zijn, maar vaak ook nog de basis leggen voor een samenwerking waarin verbondenheid gevoeld wordt, mede doordat zaken op emotioneel vlak gedeeld zijn. Dit is bevorderlijk voor het vaak opnieuw opbouwen of uitbouwen van het wederzijds vertrouwen. Het voordeel van mediation is dat de partijen meer inzichten over en weer krijgen en door een gestructureerde dialoog zelfstandig een uitweg vinden en daardoor de basis leggen voor de verdere samenwerking. Waar mensen werken, zullen ook conflicten zijn. Conflicten zijn belangrijke signalen voor noodzakelijke veranderingen. Met vroegtijdige signalering en structurele begeleiding, leert de ervaring dat mediation een doelmatig instrument is voor de opbouw en bevordering van sociaal vertrouwen en samenwerking. Kamerman Kracht In Ontwikkeling zet in mediation-trajecten de mens-kant centraal binnen de zakelijke context. In de mediation:

​Daardoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie. Niet strijden maar oplossen. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven. Mediation wordt, onder andere, toegepast:

Heldere kleurentaal geeft inzicht in jezelf en de ander

Insights© Discovery is een krachtig instrument dat leidt tot effectieve communicatie van individu en team. Inzicht in jezelf en inzicht in anderen maakt verbinding mogelijk door effectieve interacties aan te gaan. Verbinding leidt tot succes en bevordert (organisatie) ontwikkeling!

Insights© Discovery werkt met een heldere kleurentaal en 8 persoonlijkheidstypen waarvan 72 profielen zijn afgeleid.

Deze profielen beschrijven voorkeuren die leiden tot gedrag en interactie. Zij zijn een beschrijving vrij van waardeoordelen en uitgaand van de kwaliteiten van elk individu.

De methodiek is gebaseerd op het baanbrekend werk van Carl Gustav Jung. Andrew en Andy Lothian, oprichters van Insights, ontwikkelden hierop geïnspireerd instrumenten die ingezet worden om persoonlijke en professionele effectiviteit van mensen en teams te verhogen.

Insights© Discovery, persoonlijke effectiviteit

Nadat je een online vragenformulier hebt ingevuld wordt een persoonlijk en op maat gesneden profiel gegenereerd.

Dit profiel geeft inzicht in hoe jouw voorkeuren doorwerken in de wijze waarop je tegen situaties en mensen aankijkt en wat maakt dat je handelt op de manier zoals je dat doet.

Ieder mens is hierin uniek en de verschillen tussen mensen zijn waardevol in het contact onderling, in het samenwerken en in het leidinggeven. Inzicht in de eigen voorkeuren en in die van de ander leidt tot een hogere effectiviteit.

In een persoonlijk gesprek wordt jouw eigen profiel toegelicht en krijg je inzicht in hoe jouw profiel op een succesvolle wijze kan bijdragen aan jouw eigen persoonlijke en professionele effectiviteit.

Je krijgt handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. Vervolgens kan in een coachtraject gewerkt worden aan de vraagstellingen die je hebt. Deze individuele benadering borgt dat je zelf eigenaar bent van jouw ontwikkeltraject.

Insights© Discovery, team effectiviteit

Insights© Discovery is een krachtig hulpmiddel dat veel gebruikt wordt in teams en bij teamontwikkeling. Door inzicht van de teamleden in zichzelf en in de andere teamleden kan het gehele team werken aan succesvolle samenwerking, communicatie en het realiseren van doelstellingen waarbij ieders kwaliteiten optimaal worden ingezet.

De start is gelijk aan de individuele aanpak: de teamleden vullen elke afzonderlijk online een vragenlijst in en per teamlid wordt een individueel en op maat gesneden profiel gegenereerd. De terugkoppeling geschiedt in groepsverband waarbij eenieder persoonlijk zijn of haar profiel overhandigd krijgt. Daarnaast wordt ook gekeken naar het totaalprofiel van het team. Op die manier wordt de basis gelegd voor een succesvolle aanpak van effectief samenwerken en gezamenlijk doelen realiseren.

Ook hier geldt dat ieder teamlid eigenaar is van zijn eigen ontwikkeltraject dat een verhoging waarborgt voor persoonlijke effectiviteit en daardoor ook van de effectiviteit en succes van het team als geheel.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Coaching en counseling van individuele professionals

Teamcoaching en counseling  van besturen, management teams en executive teams die niet optimaal (meer) functioneren

Ontwikkeling van maatwerk opleidingen en trainingen, organisatorische (inrichtings-) vraagstukken en Management development